ابوالفضل بیهقی مورّخ، ادیب، نویسنده و پدر نثر پارسی

سمن انجمن یادمان ابوالفضل بیهقی پدر نثر پارسی

ابوالفضل بیهقی مورّخ، ادیب، نویسنده و پدر نثر پارسی

سمن انجمن یادمان ابوالفضل بیهقی پدر نثر پارسی

غرض من آن است که تاریخ پایه ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.
غرض من از نبشتن این اخبار آن است تا خوانندگان را فایده ای به حاصل آید و مگر کسی را از این به کار آید... و هرکس که این نامه بخواند، به چشم خرد و عبرت اندر این نامه بنگرد، نه بدان چشم که افسانه است.
اما براستی ابوالفضل بیهقی به عنوان یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران تمامی ادوار ایران درباره تاریخ چگونه می اندیشید؟ از منظر او، اهمیت و فایده تاریخ چه بود؟ به باور وی، رسالت تاریخ را در چه مواردی باید جستجو کرد؟ در این کوتاه سخن، بنابر آن است تا پاسخی روشن بدین پرسش ها و سوالاتی از این دست داده شود و بدین طریق از ذهن تاریخ نگر این تاریخ نگار پرآوازه، آگاهی بهتری یافت.
اول آبانماه روز ملی ادیب شیرین سخن ، تاریخ نگار منصف ،حقیقت گوی عادل و پدر نثر پارسی ابوالفضل بیهقی گرامی باد. نویسنده: رضا حارث آبادی 09122042389 -09193060873
تلگرام Rezabeyhaghi@

کلمات کلیدی

تاریخ بیهقی

ابوالفضل بیهقی

اول آبان روز ملی ابوالفضل بیهقی

تاریخ بیهقی این مکتوب یال افشان جاوید

ابوالفضل بیهقی استاد مسلم نثر فارسی

روستای حارث آباد سبزوار زادگاه ابوالفضل بیهقی

رضا حارث آبادی

محمود دولت آبادی رمان نویس برجسته سبزواری

محمود دولت آبادی

روستای حارث آباد سبزوار

بیهقی

abolfazlbeyhaghi

abolfazl beihaghi

معلم شهید دکتر علی شریعتی

معلم شهید دکتر شریعتی

مجله اینترنتی اسرارنامه سبزوار

روستای حارث اباد سبزوار

حسین خسروجردی نویسنده معاصر تاریخ وادب فارسی

حسین خسروجردی نویسنده توانای معاصر سبزوار

حسین خسروجردی رمان نویس بزرگ سبزواری

اول آبان ماه روز ملی ادیب شیرین سخن

اول آبان روز نثر فارسی و بزرگداشت ابوالفضل بیهقی در سبزوار

تاریخ نگار منصف

تمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی

تاریخ بیهقی‌ و تأثیر آن بر ادبیات امروز

روستای حارث اباد شهرستان سبزوار زادگاه ابوالفضل بیهقی

اول آبان روز ملی نثر فارسی و بزرگداشت بیهقی

سبزوار

مجله اینترنتی اسرارنامه

تاریخ بیهقی تصحیح دکتر علی اکبر فیاض

پیوندها

جنگل حارث آباد در آستانه نابودی با بی تدبیری مسئولین محترم شهرستان

جنگل حارث آباد مهمترین قربانی هنرنمایی مسئولین معزز منابع طبیعی ، محیط زیست ،   شهرداری سبزوار  و سودجویان تهیه ذغال می باشد .

بی تدبیری مسئولین محترم شهرستان سبزوارمخصوصا منابع طبیعی ، محیط زیست و البته شهرداری باعث تبدیل شدن جنگل حارث آباد به محلی جهت ساخت ذغالهای باکیفیت و پخش و دپو انواع زباله و مخصوصا پخش انواع کیسه های پلاستیکی غیر قابل تجزیه پذیری ناشی از کارخانه کمپوست شهرداری ( در مجاورت کال شور در جاده حارث آباد و حاشیه جنگل ) در داخل این عرصه شده است .

 پیشینه جنگل های تاغ 

از دهه ۱۳۴۰ روند ایجاد جنگل های «دست کاشت» در استان با اعتبارات بسیار زیادی شروع شد. در حال حاضر استان خراسان رضوی نیز با داشتن بیش از ۳۵۰ هزار هکتار جنگل طبیعی و بیابانی با پوشش های گیاهی مختلف از میان ۲ میلیون هکتار در کل کشور (که بیشترین سطح را نسبت به مناطق دیگر در بر می گیرد) بستر مناسبی برای رشد و توسعه کشاورزی، صنعت و خدمات فراهم کرده است. به همین سبب حفظ و حراست از این میراث گران بها باید مورد توجه جدی مسئولان شهری و منطقه ای باشد. 

آب و هوای خشک و نیمه خشک در خراسان رضوی باعث شده است معدود جنگل های موجود با پوشش گیاهی ویژه این مناطق اهمیت فوق العاده زیادی داشته باشد. جنگل های طبیعی تاغ در حاشیه منطقه بیابانی شهرستان سبزوار، هر بیننده ای را به شگفتی و تحسین وا می دارد( که البته  باید می گفت وا می داشت ) . به این دلیل که شرایط طبیعی این منطقه، چنان سخت و خشن است که حضور درختانی بعضا پرشاخ و برگ و تنومند تاغ که توانسته اند در مقابل عوامل نامساعد طبیعی پایدار بمانند و به حیات خود ادامه دهند، خارج از تصور است. یکی از این عرصه ها جنگل های تاغ حارث آباد است که جزو بزرگ ترین عرصه های جنگلی استان قرار دارد .گویا گرمای سوزان منطقه، خشکی و کم آبی، فرسایش و ضربات خرد کننده شن و هم چنین، سرمای سخت زمستان ، هیچ کدام توانایی در هم کوبیدن، تسلیم و ریشه  کن کردن تاغ را نداشته اند زیرا این کویر است که در برابر تاغ سر فرود آورده ، اما متأسفانه روند تخریب جنگل های حارث آباد در جنوب سبزوار، به گونه ای است که شاید تا چند سال دیگر اثری از آن باقی نماند. بطوری که این جنگل در معرض نابودیست و نفسش به شماره افتاده ، دریغ از یک مسئول دلسوز ؟

شهرداری سبزوار با ایجاد کارخانه کمپوست و عدم مدیریت بهینه در اداره اصولی این محل موجبات پخش گسترده انواع کیسه های پلاستیکی در بستر جنگل در حاشیه کال شور و داخل جنگل حارث آباد و همچنین متاسفانه پخش انواع بوهای متعفن در فضای دلپذیر جنگل می باشد ، بطوری که این محل ضربات مهلک و جبران ناپذیری را به این جنگل وارد نموده و کارشناسان محترم محیط زیست نیز به سان تماشاگران یک مسابقه مهیج فوتبال فقط تماشاگر هستند و دریغ از یک بازدید و حداقل یک اخطار و برخورد پیشگیرانه .

اداره منابع طبیعی سبزوار در طی سالیان گذشته  با هرس ، برش نا آگاهانه درختان به نظر اغلب کارشناسان منابع طبیعی ، گامی بس بزرگ را در جهت نابودی این عرصه برداشته و متاسفانه  قاچاق چیان ذغال نیز به آسانی و بدون هیچ گونه مزاحمتی درحال تهیه ذغال و نابودی جنگل می باشند

نهایا باید گفت در یک همکاری و کم کاری چند سویه این ادارات محترم تیشه برداشته وبه ریشه این میراث طبیعی می زند ؟

امید داریم کارشناس محترم ادارات منابع طبیعی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کمی از خواب غفلت بیرون آمده و سری به این جنگل در حال نابودی بزند شاید دلشان کمی بسوزد و قدمی در جهت توقف این تخریب ها بردارند .و شهرداری هم به جای تخریب این بستر طبیعی غیر قایل جایگزین که با زحمات شبانه روزی سالهای متمادی مهندسان و کارگران زحمتکش این منطقه و کشور آماده شده ، کمی در جهت توسعه و احیای این محل اقدام نماید .

 عامل تخریب جنگل های تاغ

دلیل روند تخریب جنگل های تاغ، تاخت و تاز انسان در عرصه طبیعت است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، جنگل های تاغ را طی سال ها مورد بهره برداری ویرانگرانه خود قرار می دهد.  تجاوزهای مداوم و بی وقفه به تاغ زارهای «دست کاشت»، در دهه های اخیر، با افزایش مکانیزاسیون کشاورزی رشدی چند برابر یافته است. علاوه بر این، رشد توسعه جوامع روستایی و شهری نیز باعث روند فزاینده و رو به رشد انهدام و نابودی درخت تاغ بوده است.

وقتی تخریب تاغ زارها شتاب می گیرد

متأسفانه نابودی این جنگل ها هم اکنون چنان شتابی به خود گرفته است که به نظر نمی رسد با ادامه این روند، طی چند سال آینده دیگر اثری از آن باقی بماند. این در حالی است که تاکنون کمتر نهادی اقدامی جدی و موثر، برای جلوگیری از این فاجعه بزرگ و حفظ این جنگل ها انجام داده است. به نظر می رسد در فاجعه نابودی این جنگل ها، دو عامل انسانی و طبیعی نیز دست به دست هم داده است. یعنی هم چرای همیشگی دام در میان درختان و هم قطع درختان توسط مردم برای مصارف گوناگون (عمدتا تهیه زغال)، از جمله عوامل موثر و مهم در تخریب این جنگل هاست.

تاغ زارها یکی از مهمترین عوامل بیابان زدایی هستند

روزی ما قدر این نعمت را می داینم که شاید مجبور شویم مثل کشورهای عربی از جمله عراق و عربستان برای مقابله با ریزگردها میلیاردها تومان هزینه کنیم .

یکی مهتمرین کوتاهی صورت گرفته ، متاسفانه استفاده از محیط بانی بعضا غیر متعهد و بی تعصب غیر بومی محل است که اصلا قدر و منزلت این منابع ر ا درک نمی کنند که البته بنده خود  این موضوع را چندین بار به مسئولین محترم منابع طبیعی اعلام کردم و حتی امادگی خود را برای انجام این وظیفه اعلام کردم ولی کو گوش  شنوا ؟

چه زمانی مسئولین محترم محیط زیست از خواب زمستانی بیدار می شوند ؟

مدیران محترم شهرداری به چه قیمتی حاضر به تهیه کمپوست می باشند ؟

مدیران محترم منابع طبیعی شهرستان خواهشمندیم با توجه به اینکه حفاظت از جنگل ها جزو وظایف اصلی شما محسوب نمی شود کمی بزرگواری نموده و سری به جنگل حارث آباد بزنند ( اینجانب  که ساکن تهران هستم و سالی یکی دوبار به حارث آباد می آیم نابودی روز به روز این جنگل را توسط قاچاقچیان ذغال به عینه می بینم اما در عجبم چطور این مسئولین محترم نمی توانند این واقعیت را ببینند ؟)

مسئولین  محترم و دلسوز ، افکار عمومی ، رسانه های محترم ، خبرنگاران عزیز به داد جنگل حارث آباد برسید .

در پایان از مسئولین محترم شهرستان می پرسم ؟ چه شخص یا سازمانی مسئول جلوگیری از تخریب و قطع درختان وبرخورد با قاچاق چیان تهیه ذغال می باشد ؟ چه نهادی باید جلوی فعالیت کارخانه کمپوست شهرداری را بگیرد . 

نظرات  (۶)

۱۶ فروردين ۹۳ ، ۲۱:۲۱ مجله اینترنتی اسرارنامه
با سلام و احترام مطلب شما در مجله اینترنتی اسرارنامه منعکس شد. http://www.asrarnameh.com/news.php?id=4502 پیروز باشید...
۱۸ فروردين ۹۳ ، ۰۳:۰۴ مجله اینترنتی اسرارنامه
با سلام و احترام استاد حسین خسروجردی برای مطلب شما در اسرارنامه نظری ارسال کرده است. http://www.asrarnameh.com/news.php?id=4502 پیروز باشید...
۲۸ فروردين ۹۳ ، ۰۶:۵۵ طبیعت دوستان سبز سبزوار
باسلام خدمت دوست طبیعت دوست وهمشهری فرهیخته آقای حارث آبادی... شرمنده از اینکه دیر به دیر ایمیلامو چک میکنم...پیغام شمارو امروز دیدم و خیلی خوشحال شدم از دغدقه شما برای احیای جنگلهای جنوب سبزوار که حکم ریه برای تنفس  شهر دیرینه های پایدار و مردمانش رو دارن... چند سالیست که نامهربونی بعضی از همشهریای ما با تاغزارهای جنوب شهر و عدم نظارت سازمانهای مربوطه و از همه مهمتر بی اهمیی دیگر همشهریان به چنین موضوع حیاتی و مهمی داره چیزی رو از ما میگیره که بدست اووردنش مستلزم پنجاه سال و خاک خوردن به معنای واقعی کلمه هست. موضوع نجات تاغزارهای سبزوار باید به یکی از اولویتهای ان جی او های زیست محیطی شهرستان تبدیل بشه و من فکر میکنم نیاز به تشکیل یک کارگروه برای پیگیری جدی این موضوع داریم. در اولین فرصت به کمک شما و دیگر فعالین محیط زیست شهرمون این کارگروه رو تشکیل خواهیم داد. سپاس
متن غمبارتان را خواندیم و بر آنچه بر این منطقه می گذرد تاسف خوردیم. اگر این وقایع نابخردانه و ناشایست در دوره ی جاهلیت و یا مجامع به دور از تمدن روی می داد شاید قابل اغماض یا نادید گرفتن بود اما اینک و در اوج تکنولوژی که حتی عقل و شرع نیز از بین بردن منابع طبیعی را عملی ناشایست می داند فقط می توان گفت نابخردی،خودخواهی و فزون طلبی عامل این نابسامانی هاست. اگر چشمان باز،وجدان بیدار یا عبرتی از گذشتگان می جستیم و با ناملایماتی که از این رهگذر پیشینیانمان به آن گرفتار آمده بودند اندکی ابراز همدردی می داشتیم این نبود روزگارمان. در نهایت اینکه:خدا به دادمان برسد که با دست خود ،گور خویش هموار می سازیم!!!
درختان ایستاده می میرند!
۲۵ خرداد ۹۳ ، ۰۵:۴۸ انجمن دوستداران طبیعت سبزوار
با سلام و درود خدمت شما دوستدار طبیعت سبزوار با سپاس از توجه دقیق شما نسبت به محیط زیست شهرستان سبزوار، به تازگی با وبلاگ ودغدغه های زیست محیطی شما  آشنا شدیم . جناب آقای حارث آبادی اگه برای شما امکان دارد خبر های محیط زیست منطقه خود را برای انحمن ما ارسال کنید تا ما هم نسبت به انتشار و رفع مشکلات موجود همکاری داشته باشیم. با تشکر انجمن دوستداران طبیعت سبزوار

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی